Il corriere della Sera, IT

Il·lustració per al diari italià Il corriere della sera sobre l'ús de les xarxes socials com ajuda terapèutica. Dossier Tempi liberi.

 

Cristina Martín il·lustrador premsa

 

Cristina Martín il·lustració