Diabetic Living Magazine, USA

Els lladres de la son. Il·lustració per a la revista Diabetic Living Magazine sobre els trastorns de la son.

 

Cristina Martín il·lustració revista

 

Cristina Martín il·lustració article

 

Cristina Martín il·lustració editorial revista

 Cristina Martín il·lustració editorial revista