Il corriere della sera, IT

Il·lustració per al diari italià Il corriere della sera sobre les formes de viure la vida a les diferents edats. Revista Sette.

Editorial

 

il·lustracio editorial

 

Cristina Martin Corriere

 

Cristina Martin Corriere